Torpet Lidsmarken 2

under Väster Lid i Darängs rote