Backstugan Mon

under Högsbäck i Högsbäcks rote

Flyttad fram till gården och kallades då Skogshemmet? Finns markerat (3) på Häradsekonomiska kartan år 1877