Kvarnen Qvarnekulla Såg

under Kvarnekulla i Starbäcks rote

På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns Qvarnekulla Kvarn markerad öster om sågen. Kvarnen är en av de äldsta som finns registrerade på karta i Habo kommun.