Backstugan Lovises

under Krämmarskog i Baskarps rote

Finns antecknad på föreningens vita ek karta, men finns ej på Häradskartan från 1877.