Backstugan Gagnebergs backstuga

under Gagneberg i Baskarps rote

Backstugan finns registrerad bl a. i husförhörslängder från år 1852 till 1861. En backstuga finns dessutom markerad på Laga Skifteskartan år 1813