Backstugan Torp Kling 1

under Klingekärr i Högsbäcks rote

En torpbyggnad finns markerad på karta över Klingekärr, upprättad år 1790. På ekonomiska karta från 1958 finns namnet Kilebo strax sydväst om aktuell plats.