Backstugan Bäckanäs

under Källebäcken i Starbäcks rote