Sjungarns

under Norra Bäckebo i Baskarps rote

Stället sägs ha varit en jordkula från början. År 1887 kommer arbetaren Per August Johansson, född 1844, hit från Bjelkebo med hustru Karolina Larsdotter, född 1847. Han är född i backstugan Sandliden under Eket och hon kommer från Tuna socken i Kalmar län. De gifte sig 1876 men får inga barn. Karolina avlider 1922 och Per August flyttar då till ålder-domshemmet i Habo, där han dör 1926. De är de enda som bott här.