Torpet Luktenborg

under Gäbo i Gölhults rote

Kallades först Lerbo, men 1841 då Anders Jonasson, född 1811 i Hössna, kom hit benämns stället Luktenborg. Här blir senare både affär och café. 1938 köps stället av Sven och Britta Holmberg. Det gamla huset revs 1952 och virket användes till att bygga det nya huset.