Torpet Berg (Götaberg)

under Berg i Hallebos rote

År 1807 kommer avskedade soldaten Lars Andersson Göte, född 1760 i Knipan hit med hustru och två barn. Göte hade varit soldat på nr 543 St. Gölhult och bevistat kriget mot Ryssland 1788-90. Anders Johan Lindström med familj kommer hit 1871 men flyttar till Nylyckorna 1892. De sista som bor här är Karl Larsson med hustrun Gustafva Bökman samt fyra barn. De flyttar 1893  till backstugan Hörnet under Stora Slätthult. Anders Lindström köper 1892 närbelägna backstugan Nylyckorna och det sägs att han flyttat stugan på Götaberg dit.