Torpet Grenamarken u Rumpekärr

under Skämningsfors i Skämningsforss rote