Torpet Kjellebäcken

under Krockgården i Svanebackens rote