Torpet Torp i Sörhaga

under Lilla Slätthult i Holmens rote

Torpbyggnader markerade på karta över Lilla Slätthult, upprättad vid Storskiftet 1794.