Gården Hultet

under Hornamossen i Flatereds rote

År 1833 kommer Anders Johansson Wahlström hit med nybildad familj. Han var född i Hornamossen och var femte generationen till sadelmakaren Johan Rotbaur som kom till Hornamossen år 1733. Anders J Wahlström flyttar år 1868 till Jönköping. Samma år kommer Anders Gustaf Andersson, född 1829 i Kvill. De sista som bodde här var skogshuggarna Birger och Hugo som flyttar år 1944. Ladugården revs av G. Lilja. Boningshuset revs år 1945.