Backstugan Nybygget

under Kråkeryd i Högsbäcks rote

Backstugan kallades även Eländet, både i folkmun och i husförhörslängden. Den är omnämnd första gången år 1817 då Peter Johansson kom hit från torpet Rom. Med sig hade han hustrun Greta Jansdotter. Här bodde även Johan "Korpen" Johansson med hustrun Johanna Johansdotter och tre barn. De flyttar år 1860 till Svanebacken under Åsebygd. Svanebacken var beläget ca 400 meter österut. De sista som bodde här var Nils Larsson och hans hustru Katharina Olofsdotter. De dör båda i december 1880. Ingen har därefter bott i stugan och den kolades av Viktor Landberg i början av 1900-talet.