Torpet Stenhultet

under Hökensås Kronoallmänning i Svanebackens rote

Lägenhet, tillskapad 1854.