Soldattorpet STP no 543, Skarpås, Skarab. Reg.

under Stora Gölhult i Gölhults rote

Den första kända soldaten är corpralen Jon, som fanns här åren 1656-90. Därefter kom Anders Nilsson hit transporterad från en riven rote under Lilla Gölhult. Han fick avsked 1694: ”till soldat oduglig”. Bland de soldater som bott här ser man namnen Götman, Göte och Göthberg. Den siste soldaten här på soldattorpet Skarpås under Skaraborgs Regemente åren 1858-89, var Johan Gustafsson-Ax, född 1837, död 1914. Åren 1892-1906 arrenderades torpet av Klas Johan Andersson, född 1853, med hustru och fyra döttrar.