Torpet Lilla Hallan

under Hallan i Baskarps rote

Lilla Hallan var ett förpantnings- hemman under 40 år på Hallans skogsskift. Den förste innehavaren kom hit 1846 och var Anders Johansson. Med sig hade han hustrun Greta Pettersdotter samt fem barn. Familjen bor kvar under 40 år till 1886. Parets ende son, Anders Johan, arrenderar först torpet men tar sedan över ägandet. Alla i familjen bortflyttar 1886 till Stora Gölhult då tiden för förpantningen gått ut. Ingen har sedan bott här.