Torpet Affär

under Nätebäcken i Fjällböls rote

under åren 1940 - 1985