Backstugan Tuvebo

under Hökensås Kronoallmänning i Svanebackens rote

Backstuga, senare registrerad under Rödån.