Torpet Torp (15)

under Övr. Starbäck, Sörg. i Starbäcks rote

Finns markerat (15) på Häradsekonomiska kartan år 1877