Torpet Tapperastugan

under Hökensås Kronoallmänning i Svanebackens rote

Senare registrerad under Bredegården.