Torpet Ryssåsen

under Gäbo i Gölhults rote

Torpets namn kan man utläsa i kyrkoböckerna åren 1734-1804. Torpet finns också markerat på Storkifteskartan från 1804 (område nr 25, där en byggnad syns på den södra tomten). På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns torpet Rÿsås markerat och det är därmed ett av de äldsta torp som finns registrerade på karta i Habo kommun. Torpet finns inte kvar på Häradsekonomiska kartan från 1877.