07 Serpestensröret

under Hejdestenar / Häradsstenar i Hökens Åhs Allmenning 1690s rote