Torpet Rävåsen

under Backebo i Starbäcks rote

Torpet finns med på Laga Skiftes-kartan år 1786.