Torpet Nybygget

under Hultarp i Hallebos rote

Torparen Sven Olofsson köpte år 1864 marken vid Nybygget på förpantning i 49 år. Han kom hit 1864 från Sved med hustru och fem barn. De flyttar 1871 till närbelägna Starbrohult. År 1877 kommer Gustaf Sigfrid Johansson, född 1846 i Gustav Adolf hit från Brandstorp. Med sig har han hustrun Anna Stina Svensdotter, född 1834 i Gustav Adolf och dottern Anna Maria. Familjen flyttar 1884 till Jönköping och är de sista kända som bott här. Inägorna brukas sen under närbelägna Svedbrokvarn vilket även äger Nybygget.