Backstugan Nyfällan 1

under Gäbo i Gölhults rote

Kallas även Blombergs. År 1863 kommer Anders Johan Johansson Blomberg, född 1838 i en backstuga under Gäbo, med hustru Stina Kajsa Tidstrand född 1835 och sonen August Levin född 1862. August  Levin blir 1891 soldat i Gullskog. Stina Kajsa dör 1882 och Anders Johan gifter om sig med Johanna Lovisa Svensdotter  år 1888. De sista som bor här är Anders Johan och sonen Karl Oskar Edvin född 1890. Om Anders Johan: ”Han var mycket berest och hade bl.a. varit i Tyskland. Han kunde mura så att det blev sådant drag i skorstenen att inga katter kunde vara i närheten av öppna spisar”. Husen borta sedan 1919.