Backstugan Hultet (Ottoalôcka)

under Älgafall i Mobos rote

Den första som bor här är fd. soldaten Johannes Abramsson Björk, född 1812, med hustru och en sjuklig son. Här fanns också det gamla paret, Anders Efraimsson och Hedda Johansdotter. Soldaten Björk avlider 1874 och hustrun dör 1879. Sonen Per Otto Johansson gifter sig sedan med Sofia Charlotta Gustafsdotter. Gamlingarna Anders Efraimsson dör 1892 och Hedda Johansdotter dör 1886. Per Ottos hustru dör 1892 och han gifter om sig med Justina Wilhelmina Lund. De får tre barn, men inget barn når vuxen ålder. Efter Justinas död 1925 flyttar Per Otto till ålderdomshemmet och han dör där 1927. Backstugan rivs omkring åren 1926-29.