Torpet Hästhagsstugan

under Skämningsfors i Skämningsforss rote