Torpet Stubbekärr

under Stora Kärr i Hallebos rote

Gammal f.d gård. Omnämnd första gången i Visingsö jordebok år 1572 som kronohemman, 1/2 mantal. Enligt listan för Älfsborgs lösen år 1613, antecknades att Stubbekärr brukas under Kierr. I 1693 års jordebok är antecknat att Stubbekärr är inlagt under Stora Kärr. På en karta över Kierr från 1685 står att denna plats är Stubbekärrs "gambla tomteplats". Gårdens byggnader flyttades ca 300 meter till ett litet gärde strax väster om nuvarande järnväg. År 1813 är gården flyttad tillbaka hit till ursprunglig plats. Gården var bebodd fram till slutet av 1800-talet. Förledet i namnet betyder stubb(e) och slutledet kärr i betydelsen sumpmark, moras.