Backstugan Ella Ute

under Ned. Starbäck, Nolg i Starbäcks rote

Namnet blir på rikssvenska Elda ute och då antyder det hur bristfälligt huset var. Torpet är gammalt, bebott sedan början av 1700-talet. Anders dotter Kerstin föds här år 1718. Enkan Johanna Nyberg, född år 1805 i Gren, kommer hit år 1855 från torpet Olofsdal. Johanna dör år 1858 och efter detta finns inga kända som bott här. I skiftes-handlingar från laga skiftet år 1856 står: ” Flyttning av husen vid torpet Ella Ute skall verkställas inom loppet av år 1857” Vart husen flyttades är inte känt.