11 Broholmsröret

under Hejdestenar / Häradsstenar i Hökens Åhs Allmenning 1690s rote

Här har funnits både ett femstenarör och en krönt sten. Den krönta stenen hade även inhugget hur stor allmänningen var, samma som på stenen vid Nykyrke. Där stenen och röret stått är den senare bron anlagd, så varken rör eller sten går att finna idag.