Backstugan Högalund

under Högaberg i Holmens rote

Kallades även ”Johannesa lyckan”. År 1868 kom Wilhelm Carlsson hit med familj. De kom från Sörtorp under Vagnhult där Wilhelm var född. De flyttade år 1875 till Gustav Adolf. Samma år flyttar Johannes Nilsson hit med familj. Johannes gav stället dess smeknamn. År 1885 flyttar Johannes med familj till Bjurbäck. Därefter har stället varit tomt.