Torpet Skogagapet

under Amurliden i Flatereds rote

Torpet nämns första gången år 1787 då Lars Jönsson och hans hustru Katrina Svensdotter bodde här. Den 6 april samma år föddes deras första barn, Anna Larsdotter. De fick sedan barnen Sven, Johannes, Nils samt Britta. År 1828 bodde här Nils Larsson och hans hustru Katarina Olofsdotter med sina tre barn. Familjen flyttar sedan år 1830 till det närbelägna Nyhemmanet Lilla Bäckebo ”Rinaldos” på Kyrkeryds skogsskift. Husen på Skogagapet flyttades även de år 1830 till ”Rinaldos”.