Torpet Mosshemmet

under Karthagen i Darängs rote

Mosshemmet var en backstuga, belägen på ett skogsskifte vid Ljunga, och låg under gården Karthagen, samfällt med 1/3 Risbro. Backstugsittare August Gustafsson bodde här med hustru och fem barn åren 1877-1903.  En dotter emigrerade till Norra Amerika 1893. När sedan hustrun dör 1901, beslutar sig August och sedan också ytterligare en dotter att emigrera. År 1903 är så backstugan ledig och då kom den 37-årige arbetaren Klas Andersson hit. År 1915, då han är 49 år gammal, gifter han sig med den 40-åriga soldatdottern Anna Olivia Johansdotter-Kron. Klas står nu skriven som handlande. De bor här till år 1944. Detta år avlider först Anna Olivia den 8 augusti och sedan dör Klas den 24 september. Sedan kommer förre lantbrukaren Fritz Konrad Andersson hit med hustru och två vuxna söner. Fritz Konrad dör 1953 och hustrun Nanny Josefina bor kvar till sin död 1962. Därefter bor här sonen Gilbert Evert Daniel Andersson här.