Torpet Djupemossen västra

under Kopparhult i Svanebackens rote