Torpet Fiskebäckstomt

under Stora Fiskebäck i Hallebos rote

Fiskebäckstomt har så vitt man vet, alltid tillhört kyrkan. Denna uppfördes, troligen på 1100-talet. De första kända som bott här är Sven med hustrun Anna som får en son Arvid år 1685. Från slutet av 1700-talet har Fiskebäckstomt varit boställe för organister eller varit benämnt som organistboställe. Även backstugor nämns i husförhörslängden. År 1929 bor här skräddaren Karl Oskar Larsson Wahlström med hustru och två barn. Huset finns kvar och används som bostad.