Kvarnen Sved Bränneri

under Sved i Baskarps rote

Bränneriet låg vid Svedån och finns markerad på Laga Skifteskartan från år 1857