Gården Hackeberg

under Starbäcks rote

ST10

Troligen låg Hackeberg under Tumbäck redan år 1399. Hackeberg nämns första gången i jordeboken år 1573. I jordeboken för år 1692 upptages Nils Brahe såsom ägare av Hackeberg. (källa Karl Ringqvist). Enligt Laga Skifteskartan från år 1786 låg Hackeberg c:a 100 m nordväst om nuvarande läge. Beboddes fram till år 1950. Byggnaderna revs under 1980-talet.