Torpet Levins affär

under STP-Förarebostället Hästebäcken, Skarab. Reg. i Fjällböls rote

1928 - 1965