Torpet Milhemmet

under Karthagen i Darängs rote

Låg fram till 1820 under Maden.