Torpet Stensholm

under Kärnekulla i Hallebos rote

Redan 1810 finns på Kärnekullas skogsskift Bengt Olofsson, född 1751 i Kyrkeryd. Från 1827 benämns skogsskiften ”Torpet Nybygget kallat Stensholm”. Från Nybygget på Gölans skogsskift kommer 1872 Karl August Johansson hit. Karl August gifter sig 1873 med Johanna Matilda Adamsdotter som kommer hit samma år från Stora Hallebo. Johanna dör 1878 och då gifter Karl om sig med Johanna Matilda Rosell. Familjen, nu med sex barn, flyttar 1893 till Kättlahultet under Tumbäck. Troligen de sista som bor här.