Torpet Espekullen

under Julared i Flatereds rote

Första kända bosättning är år 1786 då Abraham Larsson och hans hustru Stina Olofsdotter kommer hit från Knipan. De är då nygifta. Torpet brukas sen av ytterligare 4 familjer. Johannes Johansson Blom är den siste. Han flyttar med familjen år 1852 till Lövhagen under Knipan.