Torpet Svedbrotorp

under Sved i Baskarps rote

Redan 1730 var detta ett torp under Sved Gästgivaregård. År 1786 avstyckades torpet och man bildade en egen fastighet, vilken även skattlades.