Torpet Kanadal

under Ned. Starbäck, Sörg. i Starbäcks rote