Torpet Ljungatorp

under Ljunga i Darängs rote

Finns med på storskifteskartan 1796 och är då det enda torpet under Ljunga.