Torpet Lyckan (Grönhagen)

under Nygård i Darängs rote