Gården STP-Rustmästarebostället Örnhult, Skarab. Reg.

under Fjällböls rote

Rustmästareboställe

Rustmästare var från början av 1600-talet till befälsreformen 1833/1837 den lägsta underofficersgraden i Infanteriet. Vid sidan av sitt taktiska befäl ansvarade rustmästaren för kompaniets vapen och ammunition. Rustmästarna blev 1833/1837 furirer. Rustmästare var också titeln på en civilmilitär befattningshavare i tygstaten (fälttygkåren) med fanjunkares tjänsteklass.