Soldattorpet STP no 1, Karshult, Jönköpings Reg.

under Karshult i Mobos rote

Soldattorpet tillhörde Kongl. Jönköpings Regemente och den första kända soldaten är Daniel Persson, som blev antagen år 1680. Corporal Jonas Ölmberg fanns här åren 1742-1785. Här har också funnits soldater med namnen Prof, Falk och Tell. Den siste soldaten här på soldattorpet var Anders Johan Tell, som bodde här 1868-73. Därefter arrenderades torpet ut, bl a. till några avskedade soldater. År 1889 kom soldaten Oskar Emil Qvick hit med sin familj och de fanns kvar till år 1906. De sista som bodde här var Amanda Johansson med en son, sina föräldrar och en syster. De flyttade 1910 och då införlivades torpet till gården.