Backstugan Skogslund 2

under Stora Hallebo i Hallebos rote

Finns markerad på torpgruppens ek-karta (felaktigt som GÖ 29). Marken är på Stora Hallebo skogsskift.